Stiga reservdelar pdf

Stiga reservdelar pdf

Stiga TURBO 55 COMBI on manualslib. Page 5 SVENSKA 40 Stiga reservdelar pdf 40 Nm 29.

Page 6: Table Of Contents SVENSKA 33. Page 7: Svenska SVENSKA Typ II SYMBOLER Följande symboler finns på maskinen för att påminna Er om den försiktighet och uppmärksam- het som krävs vid användning. Läs instruktionsbok och säker- hetsmanual före användning av maskinen. Montera fast styrets överdel med brickor och lås- Er nya gräsklippare kombinerar tre olika funktion- rattar. Ställ automatchoken C i chokeläge . En gång per säsong skall kilen på drivaxeln fettas filtrets baksida med tryckluft.

En förteckning över dessa hittar Du på STIGA’s Kontrollera knivsystemet regelbundet. Granska speciellt det böjda området ba- kom kniveggen efter spår av slitage. Page 13: Suomi SUOMI Typ II SYMBOLIT Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joiden tarkoitus on muistuttaa käyttäjää laitteen käytön edellyttämästä varovaisuudesta ja tark- kaavaisuudesta. Lue käyttöopas ja turvallisuuso- hjeet ennen laitteen käyttöä. Kiinnitä työntöaisan yläosa aluslevyillä ja kä- sipyörillä. Paina se täysin sisään ja kierrä kiinni.

Jos moottori on pysähtynyt polttonest- Löysää ja vedä öljynmittapuikko uudelleen ulos. Page 16 SUOMI Nopeusasennot ovat: MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN Asento : n. Käynnistä ruohonleikkuri tasaisella ja kovalla Asento 3: n. Tarkista, että sytytystulpan johdin on kytketty sytytystulppaan. JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ Tarkasta huolella, onko suodattimessa reikiä tai vau- Puhdista moottorin jäähdytysjärjestelmä ennen jo- rioita. Rikkinäinen tai vaurioitunut suodatin pitää kaista käyttökertaa. Page 18 Tarkasta erityisesti, onko taivutetussa os- Alkuperäisiä varaosia on saatavana valtuutetuista assa terän takana kulumia.

Jos terässä on huoltokorjaamoista ja monilta jälleenmyyjiltä. Kulunut terä Luettelon niistä löydät STIGAn Internet-sivuilta aiheuttaa epätasapainoa ja voi vaurioittaa osoitteessa: www. Page 19: Dansk DANSK Typ II SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed og opmærksomhed ved anvendelse af maskinen. Læs instruktionsbog og sikker- hedsmanual, før maskinen tages i brug. Montér styrets overdel fast med underlagsskiv- Din nye plæneklipper kombinerer 3 forskellige er og låsemøtrikker. Før den glende brændstof, skal man fylde nyt brændstof helt ned og skru den fast. Sørg for, at tændrørskablet er tilsluttet til tæn- Position :ca.

Stil automatchokeren C i chokerposition OBS! KØLESYSTEMET Kontrollér filtret nøje for huller eller skader. Et laset Før hver anvendelse skal motorens kølesystem eller beskadiget filter skal skiftes ud. Rengør cylinderens køleribber og luftin- For at fjerne snavs skal man forsigtigt banke filtret dtaget for græsrester, snavs og lign. Page 24 Hvis Originale reservedele sælges af serviceværksteder kniven viser tegn på beskadigelser, skal og mange forhandlere. En slidt kniv giver ubal- Du finder en fortegnelse over disse på STIGAs ance og kan beskadige plæneklipperen.

Page 25: Norsk NORSK Typ II SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Les instruksjonsboken og sik- kerhetsmanualen før maskinen tas i bruk. Monter styrets overdel med skiver og låseratt. Den nye gressklipperen din kombinerer 3 forskjel- lige funksjoner i samme maskin: 3. G må holdes inne for at mo- helt ned og skru den fast. Stopp-bøylen G ned mot styret og KLIPPEHØYDE start motoren umiddelbart med et raskt drag i Stans motoren før klippehøyden stilles startsnoren. Stopp-bøylen G trykkes ned mot styret.


Comments are closed.